Kamraträddning

Om man skulle kantra med sin kajak finns det flera sätt att ta sig upp igen.

  1. Om man är nära land och inte vattnet är för kallt kan man simma in och bogsera den kapsejsade kajaken efter sig. Alternativt simmar man själv in och en kompis bogserar/drar in din kajak.
  2. Om man har långt till land kan man istället genomföra en kamraträddning där en person som inte kantrat tömmer den kantrade kajaken på vatten för att sedan hjälpa sin blöta kompis i sin kajak igen. Läs mer om hur man gör en kamraträdding här https://horisontkajak.se/kamratraddning-2/