Allemansrätten


I Sverige finns Allemansrätten vilket ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Det är viktigt att vi alla respekterar de bestämmelser som finns, både för djur och natur och i förlängningen för oss själva.

Allemansrätten innebär både skyldigheter och rättigheter.

Huvudregeln i naturen är INTE STÖRA, INTE FÖRSTÖRA.


Detta är vad du får och inte får göra i naturen:

  • Du får röra dig fritt i naturen. Tänk på att inte förstöra grödor, planteringar eller liknande. Tänk också på att respektera de som bor i området och aldrig gå över någons trädgård.
  • Du får paddla, simma och åka båt fritt. Respektera fågelskyddsområden, privata bryggor och känsliga delar av havet.
  • Du får tälta enstaka nätter i naturen på en plats där det är lämpligt. Tror du att din övernattning kan störa någon? Fråga om lov!
  • Du får elda i naturen, men var försiktig och var alltid noga med att släcka elden ordentligt. Elda bara på lämpliga platser där elden inte kan sprida sig och där naturen inte tar skada. Elda aldrig direkt på berghällar, värmen gör att stenen spricker.

    Det är alltid lämpligast att elda i iordningsställda eldstäder. Var uppmärksam på att det under sommaren ofta råder eldningsförbud då det är torrt i terrängen. Du är alltid skyldig att ta reda på om det råder eldningsförbud. Aktuell information finns på respektive kommuns hemsida, alternativt respektive länsstyrelses hemsida.
  • Vi vill bevara naturen tänk därför på att inte lämna några spår efter dig. Ta alltid med dig allt ditt skräp efter ditt besök och släng på anvisade platser.
  • Mer information om allemansrätten i samband med kajakpaddling hittar ni här.