Hyresvillkor

Detta dokument innehåller hyresvillkoren mellan ArcAdventure AB och hyresgäster som hyr kajak och utrustning. Då ArcAdventure bedriver kajakuthyrning med självhämtning ställer det höga krav på att alla hyresgäster följer de regler som finns i detta dokument. Då dessa villkor godkänts åligger det sedan hyresgästen att tillse så att samtliga personer i hyresgästens bokning följer dessa hyresvillkor.

Våra hyresvillkor finns för att säkerställa en trygg upplevelse och för att förebygga skador och olyckor. Dessa hyresvillkor måste godkännas i samband med bokning via vår hemsida. Vid frågor gällande hyresvillkoren vänligen kontakta oss.

ArcAdventure tillser att all utrustning är säker och i bra skick och byter regelbundet ut all utrustning i verksamheten. Det ingår alltid flytväst, kapell, paddel samt karta när du hyr kajak hos oss.


Generella villkor:

 • Du paddlar alltid på egen risk och ska alltid anpassa dig efter din kunskapsnivå samt väder och vind.
 • Du måste vara 18 år eller äldre för att få hyra. Barn under 18 år kan hyra i vårdnadshavares sällskap. Vårdnadshavare ansvarar i dessa fall för sitt barns agerande.
 • Du är införstådd i att kajakpaddling kan vara en riskfylld aktivitet.
 • Du är införstådd med att skada eller dödsfall som hyresgäst råkar ut för kan aldrig bli uthyrarens fel.
 • Ett krav för att kunna boka kajaker hos oss är att du måste godkänna och följa dessa uthyrningsvillkor.
 • Du har din mobiltelefon förvarad på ett sådant sätt (vattentätt) att du kan larma efter hjälp om det skulle behövas.

 Säkerhetsvillkor

 • Du måste vara simkunnig.
 • Du använder alltid flytväst, och bär flytvästen på ett korrekt sätt när du paddlar. - Flytväst ingår till varje kajak. Observera att våra flytvästar är gjorda för kajakpaddling och inte är några räddningsvästar. Kajakflytvästar ger enbart flythjälp och kräver att du är vid medvetande och simkunnig.
 • Är du oerfaren paddlar du alltid nära land, undviker att paddla när det är kall vattentemperatur och du paddlar alltid tillsammans med någon annan. Behöver du instruktioner meddelar du detta i samband med bokning.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning om vi anser att du/ni är för oerfaren på grund av rådande/stundande väder eller vattentemperatur.
 • Du lämnar ett färdmeddelande med information om din färdväg samt tidsåtgång till någon anhörig innan avfärd. - Har du ej möjlighet till detta kan du lämna färdmeddelande till oss på ArcAdventure via telefon, kom ihåg att vid dessa tillfällen också meddela oss om planerna förändras.

Ansvarsvillkor

 • Du ansvarar för hyrd utrustning. Vid skada eller förlust ska du kontakta oss omedelbart. Vid skador/förluster är du betalningsskyldig. - Kontrollera dina försäkringar innan du startar din paddling.
 • Du får inte vidareuthyra eller låna ut hyrda kajaker utan tillstånd av ArcAdventure AB.

Lagstiftningsvillkor

 • Du följer de lagar och regler som gäller för sjötrafik och visar hänsyn till andra på sjön.
 • Du respekterar allemansrätten, naturreservat samt eventuella fågelskyddsområde etc.
 • Om ni inte följer dessa hyresvillkor, eller bryter med svensk lag förbehåller vi oss rätten att återta hyrd utrustning utan återbetalningskrav.
 • Vid tvist mellan uthyrare och hyresgäst ska detta i första hand försöka lösas via överenskommelse. Vid tvist gäller svensk lagstiftning och kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden.

Utlämnings/återlämningsvillkor

 • Kajakerna skall återlämnas senast då er hyresperiod är slut och vara rengjorda samt urtorkade. - Vid försenad återlämning debiteras förseningsavgift med 300kr/påbörjad timme.
 • Vid uthämtning samt återlämnade följer du de instruktioner/rutiner som finns gällande detta. T.e.x hänga upp flytväst och kapell på tork enl anvisning, låsa luckan etc.

Datasäkerhetsvillkor

 • I samband med att du hyr kajak hos oss godkänner du att vi får spara och hantera din kontaktinformation i enlighet med GDPR 

Bokning/betalnings villkor

 • Bokning sker via vår hemsida www.arcadventure.se
 • Betalning sker i samband med bokning. Innan betalningen är genomförd är inte bokningen slutförd.
 • Efter att betalningen är slutförd är bokningen bindande, med nedanstående avbokningsregler.
 • Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 7 dygn innan hyrperioden börjar. Vid avbokning mellan 7 dygn och 3 dygn innan hyrperioden börjar debiteras 50% av hyreskostnaden. Vid avbokning senare än så debiteras 100% av hyreskostnaden. Återbetalning av avbokningar sker inom 7 dygn.