Hyresvillkor för att hyra kajak & SUP hos ArcAdventure

Hyresvillkor i korthet
 • Paddling kan vara en riskfylld aktivitet som alltid sker på egen risk
 • Du följer lagar och regler
 • Du måste vara simkunnig
 • Du bär alltid flytvästen på ett korrekt sätt (flytväst ingår vid hyra)
 • Du förvarar mobiltelefon vattentätt så den fungerar i en nödsituation
 • Du måste vara 18 år för att hyra
 • Är det första gången du paddlar rekommenderar vi att först gå en kajakkurs
 • Är du oerfaren paddlar du aldrig ensam samt anpassar turen efter väder/vind och vattentemperatur
 • Du återlämnar utrustningen i rätt tid
Du kan läsa hela hyresvillkoren nedan


Hyresvillkor

Allmänt villkor

Detta dokument innehåller hyresvillkoren mellan ArcAdventure AB och gäster som hyr utrustning. ArcAdventure bedriver uthyrning med självbetjäning vilket innebär att du som gäst inte får någon personlig service på plats i samband med uthämtning av hyrd utrustning. Detta ställer höga krav på att du som gäst följer de regler som finns i detta dokument för minimera risker och undvika skador. Då dessa villkor godkänts åligger det sedan dig som gäst att ansvara för att samtliga personer i ditt sällskap följer dessa hyresvillkor. Våra hyresvillkor finns för att säkerställa en trygg upplevelse och för att förebygga skador och olyckor. Dessa hyresvillkor måste godkännas i samband med bokning för att kunna hyra utrustning från oss. Vid frågor gällande hyresvillkoren vänligen kontakta oss. I samband med bokning godkänner gästen detta avtal. ArcAdventure ansvarar för att all utrustning är säker och i bra skick och vi byter regelbundet ut all utrustning i verksamheten. Det ingår alltid flytväst, kapell, paddel samt karta när du hyr kajak hos oss, samt flytväst och paddel när du hyr stand up paddleboard..


Generella villkor:

 • Du paddlar alltid på egen risk och ska alltid anpassa dig efter din kunskapsnivå samt väder och vind/ vågor. 
 • Du är införstådd i att kajakpaddling kan vara en riskfylld aktivitet. 

 • Du måste vara 18 år eller äldre för att få hyra. Barn under 18 år kan hyra i vårdnadshavares sällskap. Vårdnadshavare ansvarar i dessa fall för sitt barns agerande

 • Det är förbjudet att använda vår utrustning under påverkan av alkohol/narkotika. 

 • Du är införstådd med att skada eller dödsfall som hyresgäst råkar ut för kan aldrig bli uthyrarens fel. 

 • Ett krav för att kunna boka kajaker hos oss är att du måste godkänna och följa dessa uthyrningsvillkor


 Säkerhetsvillkor

 • Du måste vara simkunnig.
 • Du använder alltid flytväst, och bär flytvästen på ett korrekt sätt när du paddlar. Observera att våra flytvästar är gjorda för kajakpaddling och inte är några räddningsvästar. Kajakflytvästar ger enbart flythjälp och kräver att du är vid medvetande och simkunnig. • 

 • Du har din mobil förvarad på ett sådant sätt(vattentätt) att den fungerar om du behöver larma efter hjälp. 

 • Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning om vi anser att du/ni är för oerfaren på grund av rådande/ stundande väder och/eller vattentemperatur. 

 • Du lämnar ett färdmeddelande med information om din färdväg samt tidsåtgång till någon anhörig innan avfärd. Har du ej möjlighet till detta kan du lämna färdmeddelande till oss på ArcAdventure via telefon. 

 •  Är det första gången ert sällskap paddlar kajak rekommenderar vi att ni först går en paddelkurs, alternativ hyr utrustning på en bemannad uthyrning där ni kan få instruktioner och lära er grunderna. 

 • Är du oerfaren paddlar du alltid nära land, undviker att paddla när det är kall vattentemperatur och du paddlar alltid tillsammans med någon annan. Behöver du någon form av instruktioner inför din paddling meddelar du detta i samband med bokning. Vi har även sammanställt mycket information på vår hemsida.


Ansvarsvillkor 

 •  Du ansvarar för hyrd utrustning. Vid skada eller förlust ska du kontakta oss omedelbart. Vid skador/ förluster är du betalningsskyldig. Kontrollera dina försäkringar innan du startar din paddling. 
 • Du får inte låna ut eller hyra ut vår utrustning i andra hand utan tillstånd av ArcAdventure AB. 


Lagstiftningsvillkor 

 • Du följer de lagar och regler som gäller för sjötrafik och visar hänsyn till andra på sjön. 
 • Du respekterar allemansrätten, naturreservat samt eventuella fågelskyddsområde etc. 
 • Om ni inte följer dessa hyresvillkor, eller bryter med svensk lag förbehåller vi oss rätten att återta hyrd utrustning utan återbetalningskrav. 
 • Vid tvist mellan uthyrare och hyresgäst ska detta i första hand försöka lösas via överenskommelse. Vid tvist gäller svensk lagstiftning och kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden. 

Utlämnings/återlämningsvillkor 

 • Kajakerna skall återlämnas senast då er hyresperiod är slut och vara rengjorda samt urtorkade. Vid försenad återlämning debiteras förseningsavgift med 300kr/påbörjad timme. 
 • Vid uthämtning samt återlämnade följer du de instruktioner/rutiner som finns gällande detta. T.e.x hänga upp flytväst och kapell på tork enligt anvisning, låsa luckan etc. 


Datasäkerhetsvillkor 

 •  I samband med att du hyr kajak hos oss godkänner du att vi får spara och hantera din kontaktinformation i enlighet med GDPR. Bokning sker via vår hemsida www.arcadventure.se. Mer information om hur vi hanterar digital information finns i våra köpvilkor. 


Betalningsvillkor/Avbokningsvillkor 

 • Betalning sker i samband med bokning. Innan betalningen är genomförd är inte bokningen slutförd. 
 • Efter att betalningen är slutförd är bokningen bindande, med nedanstående avbokningsregler. 
 •  Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 7 dygn innan hyrperioden börjar. Vid avbokning mellan 7 dygn och 3 dygn innan hyrperioden börjar debiteras 50% av hyreskostnaden. Vid avbokning senare än så debiteras 100% av hyreskostnaden. Återbetalning av avbokningar sker inom 7 dygn. 
 • Vid bokning finns möjlighet att välja ombokningsskydd vilket ger möjlighet att kostandsfritt boka om sin utrustning fram till 6 timmar innan bokningen börjar.
 •  Vid medelvind över 10 m/s eller annat extremväder (åska, skyfall etc) erbjuds gratis ombokning av säkerhetsskäl. 
 • Detaljerade villkor gällande köp samt personuppgiftsbehandling finns i våra köpvillkor (se separat dokument).